De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) is een feit. In alle lidstaten van de EU is de AVG van kracht en ook uw organisatie moet er aan voldoen. Er is geen weg meer terug, de wetgeving ligt er.

Is uw organisatie reeds AVG compliant of vraagt u zich af of dit nog steeds zo is? Dit klinkt wellicht vreemd, maar er hoeft maar iets te veranderen waardoor u niet meer 100% compliant bent. Bijvoorbeeld door de komst van een nieuwe medewerker of dat u een andere leverancier kiest voor Cloudopslag. In deze en andere gevallen is EeltinkResultancy u graag van dienst.

Er zijn 3 deelgebieden te onderscheiden:

Traceren image
Beheren image
Rapporteren image

Om binnen de kaders van de wet compliant te worden én te blijven, worden uw medewerkers bij het project betrokken zónder dat dit heel veel extra tijd kost. Dit versterkt het bewijs van uw inspanningsverplichting en zorgt voor privacy bewustwording in uw organisatie.

De aanpak van EeltinkResultancy zorgt ervoor dat de bescherming van gegevens, door uw hele organisatie het uitgangspunt wordt.

Over EeltinkResultancy

In de driehoek mens, ICT en regelgeving maakt EeltinkResultancy voor u de vertaalslag van de 88 pagina tellende Verordening naar concrete stappen om ook uw organisatie Privacy compliant te maken en te houden. Door onze praktijkervaring op het gebied van Bestuurs-, Vastgoed- en Huurrecht is een derde component “regelgeving” ontstaan, die de propositie van EeltinkResultancy uniek maakt. EeltinkResultancy is door Pieter Eeltink in 2008 opgericht. Hij heeft ruime ervaring met het implementeren van verandering in organisaties. Op het snijvlak van mensen en ICT is hij op z’n best. Draagvlak creëren krijgt hierbij de volle aandacht. Alleen dán kan een verandering duurzaam in de organisatie verankerd worden.

Om binnen de kaders van de wet compliant te worden én te blijven, worden uw medewerkers bij het project betrokken zónder dat dit heel veel extra tijd kost. Dit versterkt het bewijs van uw inspanningsverplichting.
~ Pieter Eeltink
Contactformulier

Herengracht 124
1015 BT Amsterdam
+31(0)6 2299 4509
NL93INGB0675527201
KvK 34296465