EeltinkResultancy
Contact

NIEUWE PRIVACYWET

Vanaf 25 mei 2018 op iedere organisatie van toepassing

Op 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van toepassing zijn. Vanaf die datum is de AVG van kracht in alle lidstaten van de EU en moet uw organisatie er aan voldoen. Er is geen weg meer terug, de wetgeving ligt er.

EeltinkResultancy helpt u met de implementatie van deze wet. Door de pragmatische aanpak is de genoemde deadline in veel gevallen nog haalbaar. In korte efficiënte workshops worden samen met de belangrijke verantwoordelijke personen de benodigde technische-, organisatorische én juridische maatregelen in kaart gebracht en omgezet in een projectplan.

Het doel is om te komen tot een beheersbaar project. Er zijn 4 deelgebieden te onderscheiden:

Traceren image
Beheren image
Beveiligen image
Rapporteren image

Om binnen de kaders van de wet compliant te worden én te blijven, worden uw medewerkers bij het project betrokken zónder dat dit heel veel extra tijd kost. Dit versterkt het bewijs van uw inspanningsverplichting. Met uitkomst van de workshop verzorgt EeltinkResultancy het projectplan om uw organisatie Privacy Compliant te maken. Desgewenst verzorgen wij ook het projectmanagement.

De aanpak van EeltinkResultancy zorgt ervoor dat de bescherming van gegevens, door uw hele organisatie het uitgangspunt wordt.

Over EeltinkResultancy

EeltinkResultancy is door Pieter Eeltink in 2008 opgericht. Hij heeft ruime ervaring met het implementeren van verandering in organisaties. Op het snijvlak van mensen en ICT is hij op z’n best. Draagvlak creëren krijgt hierbij de volle aandacht. Alleen dán kan een verandering duurzaam in de organisatie verankerd worden. Door zijn praktijkervaring op het gebied van Bestuurs-, Vastgoed- en Huurrecht is een derde component “regelgeving” ontstaan, die de propositie van EeltinkResultancy uniek maakt. In de driehoek mens, ICT en regelgeving maakt EeltinResultancy voor u de vertaalslag van de 88 pagina tellende Verordening naar concrete stappen om ook uw organisatie Privacy compliant te maken en te houden.

Pieter Eeltink

Om binnen de kaders van de wet compliant te worden én te blijven, worden uw medewerkers bij het project betrokken worden zónder dat dit heel veel extra tijd kost. Dit versterkt het bewijs van uw inspanningsverplichting.
~ Pieter Eeltink
Contactformulier

Herengracht 124
1015 BT Amsterdam
+31(0)6 2299 4509
NL93INGB0675527201
KvK 34296465