Privacy Statement

Algemeen
Eeltink Resultancy is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy Statement.
Onze contactgegevens zijn:
Eeltink Resultancy
Herengracht 124
1015BT Amsterdam

Dit Privacy Statement is van toepassing op de persoonlijke gegevens die bezoekers van de website van Eeltink Resultancy (hierna: “Website”) achterlaten. Tijdens een bezoek op onze Website kunt u persoonlijke gegevens invullen op het contactformulier. Het is uw keuze om dit wel of niet te doen.

Verwerking van persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens worden door ons via het contactformulier verwerkt; uw naam, emailadres en de eventuele persoongegevens die u in het vrije tekstveld deelt. Deze gegevens worden uitsluitend door ons verwerkt om contact met u op te nemen. Wij verwachten van u dat u ons correcte gegevens verstrekt. Eeltink Resultancy verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend conform de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

Bewaren van informatie
Eeltink Resultancy bewaart en gebruikt uitsluitend gegevens die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan Eeltink Resultancy worden verstrekt.

Eeltink Resultancy bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Eeltink Resultancy heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of het wijzigen te voorkomen van alle informatie die door u wordt verstrekt.

Bij elk bezoek aan de Website wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de website van herkomst. Eeltink Resultancy bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina’s te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren.

Delen van informatie
Eeltink Resultancy zal de door u verstrekte gegevens niet met derden delen, tenzij:
u hiervoor uw directe en persoonlijke toestemming heeft gegeven;

  • de doorgifte van deze gegevens noodzakelijk is in het kader van een tussen u en Eeltink Resultancy gesloten overeenkomst;
  • de doorgifte noodzakelijk is voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u, waarbij deze maatregelen noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
  • Eeltink Resultancy dient te voldoen aan een geldig juridisch verzoek, waaronder het dagvaarden of gedagvaard worden, voldoen aan verzoeken van de rechtbank of het opstarten van juridische procedures; of
  • Eeltink Resultancy van mening is dat u in strijd handelt met de gebruiksvoorschriften op de website.

Cookies
Om de dienstverlening te optimaliseren worden via de Website in beperkte mate zogenaamde ‘cookies’ op uw computer geplaatst. Dit zijn kleine informatiebestandjes die opgeslagen worden op uw computer. De cookies worden onder meer gebruikt om interactie van bezoekers met de website bij te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc.
U kunt de plaatsing van cookies reguleren via uw browser-instellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Voor instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser verwijzen wij naar de leverancier van uw browser. Het reguleren van cookies via uw browser beïnvloedt het onbeperkt gebruik van de Website niet, doch mogelijk wel het gebruik van andere websites.

Contact
Als u wenst te reageren op deze Privacy Statement of wanneer Eeltink Resultancy naar uw mening niet in overeenstemming met deze Privacy Statement handelt, vragen we u contact met ons op te nemen.

Herengracht 124
1015 BT Amsterdam
+31(0)6 2299 4509
NL93INGB0675527201
KvK 34296465